Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

Main Content

حوزه ریاست


دکتر سید خسرو قاسم پوری

معاون آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پزشكي قانوني (فلوشيپ سم شناسي باليني)
ایمیل: Kh_ghasem_85@yahoo.com

دکتر حمیدرضا محمدی

مدیر امور آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: Ph.D. سم شناسی
ایمیل: hmohammadi@mazums.ac.ir

دکتر سید حمزه حسینی

مدیر امور هیات علمی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روانپزشکی
ایمیل: shhosseini@mazums.as.ir

دکتر کاوه حدادی

مدیر تحصیلات تکمیلی و دستیاری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی جراحی مغز و اعصاب- فلوشیپ جراحی ستون فقرات
ایمیل: k.haddadi@mazums.ac.ir

دکتر سیاوش مرادی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
ایمیل: s.moradi@mazums.ac.ir

دکتر منصور رنجبر

سرپرست مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی
ایمیل : mranjbar@mazums.ac.ir

دکتر مهرنوش سهراب

مدیر آموزش مداوم
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصیی داخلی
ایمیل : m.sohrab@mazums.ac.ir

دکتر لیلا اسدیان

سرپرست مدیریت مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی طب اورژانس
ایمیل : lasadian@mazums.ac.ir

دکتر فتانه عموئی

معاون مدیر آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: Ph.D. مدیریت آموزشی
ایمیل : f.amuei@mazums.ac.ir