Main Content

اطلاعیه

آرشیو اطلاعیه
خانم دکتر  مهرنوش سهراب

“ ”

خانم دکتر مهرنوش سهراب

مدیرآموزش مداوم

درباره ما

معرفی مدیریت

خانم دکتر مهرنوش سهراب

معرفی کارکنان

آمار مدیریت آموزش مداوم

تعداد کل برنامه های اجرا شده از سال 90 تا کنون

بیش از

۱۹۰۴
تعداد کل مشمولین آموزش مداوم

بیش از

۱۷۰۰۰
تعداد برنامه های اجرا شده در سال قبل

بیش از

۱۱۶

سامانه های مرتبط مدیریت آموزش مداوم

سامانه آموزش مداوم مازندران

تماس با ما


دفتر معاونت آموزشی : 33044051 - 33044052 - 011
مدیر آموزش مداوم : 33044053 - 011
اداره آموزش مداوم : 33044479 - 33044295 - 011

فکس : 33361626 - 011
ایمیل : mjafari.mums@yahoo.com
ایمیل : damoozeshi@mazums.ac.ir

آدرس : مازندران، ساري، بلوار دانشگاه، ابتداي بزرگراه بسيج، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران
کد پستی : 4815733971