Main Content

اخبار

آرشیو اخبار

اطلاعیه

NOBEL

آرشیو اطلاعیه
دکتر سیاوش مرادی

“ بی شک بهار توسعه کیفی آموزش پزشکی در تدوین برنامه های درسی منطبق با نیازهای واقعی جامعه در حوزه سلامت رقم خواهد خورد. ”

دکتر سیاوش مرادی

مدیر مرکز مطا لعات و توسعه آموزش

درباره مدیریت

مدیریت مرکز

دکتر سیاوش مرادی
متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه

معرفی مرکز

شرح وظایف مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش

برنامه های راهبردی و عملیاتی

شرح وظایف کارکنان EDC

دفاتر توسعه آموزش EDO

معرفی کارکنان

اعضای هیات علمی

کتابخانه آموزش پزشکی

ساختار سازمانی

تفاهم نامه ها

برنامه جامع عدالت،تعالی و بهره وری

گزارش عملکرد

محصولات آموزشی مرکز

شورای راهبری آموزش پاسخگو

افتخارات مرکز EDC

آیین نامه ها، شیوه نامه ها و اساسنامه ها

واحدهای زیرمجموعه

واحد برنامه ریزی درسی

واحد ارزشیابی استاد

واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی و واحد جشنواره آموزشی شهید مطهری

واحد استعداد درخشان و المپیادهای علمی دانشجویی و فعالیت های دانشجویی

واحد ارزیابی سنجش دانشجو

واحد پژوهش در آموزش

واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی

واحد کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه

واحد آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو

واحد ارزشیابی برنامه

اداره مرجعیت علمی

تماس با ما


تلفن : 01133044328
فکس : 01133221626

ایمیل : damoozeshi@mazums.ac.ir

آدرس : مازندران، ساري، بلوار دانشگاه، ابتداي بزرگراه بسيج، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران
کد پستی : 4815733971