Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

سامانه رزومه اجتماعی

این سامانه مشتمل بر 5 محور اصلی شامل فعالیتهای اجتماعی گروه های آموزشی / مراکز تحقیقات / دانشکده ها، فعالیت در تولید محتوا در حوزه اجتماعی، فعالیت در موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد (NGO) و امور اجتماعی و عضویت در نهادها /کمیته های اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی و داوطلبانه ویژه دانشجویان است.

جهت ثبت نام کلیک کنید