Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

معاونین اسبق آموزشی دانشگاه

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 

دکتر مهدی شریف

دکتری تخصصی انگل شناسی

سال 1370الی 1374

 

 

دکتر محمود نورانی

دکتری فوق تخصصی جراحی قلب و عروق

سال1369 الی 1370

 

 

 

دکتر پرویز تیموری نژاد

دکتری تخصصی داخلی

سال 1367 الی 1369

 

 

 

دکتر حمیدرضا ذاکری

دکتری فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم

سال76 الی 78

 

 

 

دکتر مهران ضرغامی

دکتری تخصصی روانپزشکی

سال74 الی 76

 

 

 

دکتر سیف الله عبدی

دکتری فوق تخصصی قلب و عروق

74/9/2 الی 74/8/13

 

 

 

دکتر حمیدرضا ذاکری

دکتری فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم

سال80 الی 81

 

 

 

دکتر سیدحمزه حسینی

دکتری تخصصی روانپزشکی

سال79 الی 80

 

 

 

دکتر مهدی یونسی رستمی

دکتری تخصصی ارولوژی

فلوشیپ اندویورولوژی

سال78 الی 79

 

 

 

دکتر احمد احمدزاده امیری

دکتری تخصصی چشم-فلوشیپ

سال87 الی 88

 

 

 

دکتر حمید محمد جعفری

دکتری فوق تخصصی نفرولوژی اطفال

سال84 الی 87