Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

آیین نامه ها

دسترسی سریع به آیین نامه های ادارات معاونت آموزشی

(جهت مشاهده کلیه فرآیندها و آیین نامه ها به وبسایت هر مدیریت مراجعه نمایید.)

 

مدیریت امور آموزشی

آیین نامه های اداره خدمات آموزشی

آیین نامه های اداره دانش آموختگان

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش

واحد برنامه ریزی درسی

واحد ارزشیابی استاد

طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی

استعداد درخشان و المپیادهای علمی دانشجویی

ارزیابی دانشجو

پژوهش در آموزش

توانمندسازی اعضای هیات علمی

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه

آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو

ارزشیابی برنامه

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی و دستیاری

کارشناسی ارشد

دکتری Ph.D.

دکتری پژوهشی

پودمانی MPH

تخصصی بالینی

فوق تخصصی بالینی

فلوشیپ

 

مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر

طرح استاد مشاور

کمیسیون موارد خاص

آیین نامه دانشجوی نمونه شاهد وایثارگر

آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان ۵ درصد شاهد و ایثارگر

آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه

آئین نامه تسهیلات دانشجویان شاهد و ایثارگر

آئین نامه ماده 66 جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 

مدیریت امور هیات علمی

آئین نامه تسهیلات فرزندان هیئت علمی

آئین نامه مدیریتی در خصوص تمام وقت جغرافیایی

آئین نامه اجرائی طرح تمام وقت جغرافیایی اعضای هیئت علمی

آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی سال95

آئین نامه اجرائی ارتقاء

شیوه نامه جهت تکمیل شرایط استادی

شیوه نامه آئین نامه سال 95