Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

پنجمین جلسه ادواری مدیران و کارشناسان مراکز آموزش مهارتی دانشگاه های کلان منطقه یک - 1403/03/07

جلسه ادواری مدیران و کارشناسان مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه های کلان منطقه یک آمایشی در تاریخ 1403/03/07 برگزار شد.

پنجمین جلسه ادواری مدیران و کارشناسان مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه های کلان منطقه یک آمایشی به میزبانی مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران در تاریخ 1403/03/07 از ساعت 13 الی 14 به صورت وبینار برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر سروش معاون محترم فنی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی و سرکار خانم اسدی رئیس محترم اداره نظارت و اعتبار بخشی مرکز ملی نیز حضور داشتند و پیرامون فرآیند برگزاری دوره های مصوب مرکز ملی و نظارت بر برگزاری دوره ها و مراکز مهارتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین خانم دکتر اسدیان مدیر مرکز مهارتی دانشگاه در این جلسه گزارش عملکرد سال 1402مراکز مهارتی دانشگاههای کلان منطقه یک آمایشی را ارائه کردند.