Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

نشست معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت با معاون آموزشی و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

روز پنجشنبه مورخ 27 اردیبهشت1403 برگزار شد.

جناب آقای دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت در نشستی با اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد:دانشگاه مازندران یکی از بهترین و معتبرترین دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه آموزش کشور می باشد. مهمترین رکن آموزش استاد است ، حضور اساتید باعث شده پزشکی کشورما در دنیا و منطقه سرامد باشد وظیفه ما حفظ و تکریم اساتید، این سرمایه های جبران ناپذیر کشور است.