Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

راهنمای سامانه طبیب

http://tabib.mazums.ac.ir/

راهنمای زیرسیستم ارتقا سامانه طبیب - آبان 1402

راهنمای ورود به سامانه طبیب

نحوه درخواست ترفیع اساتید ( مخاطب: استاد)

نحوه بررسی لاگ بوک ها توسط اساتید و کارشناسان  ( مخاطب: استاد , کارشناس )

(در این آموزش نحوه بررسی لاگ بوک ها توضیح داده شده است. روش تایید سریع یا بررسی و ارزیابی، نحوه رد کردن و همچنین برگشت لاگ بوک به فراگیر جهت اصلاحات توضیح داده شده است.)

ثبت لاگ بوک توسط دانشجویان و کارشناسان ( مخاطب: کارشناس , دانشجو )

(راهنمای ثبت لاگ بوک و موارد مربوط به لاگ بوک دانشجویان پزشکی عمومی)

نحوه ثبت فعالیت و درخواست ترفیع و ارتقا اساتید ( مخاطب: استاد )

نحوه ثبت مقالات در بخش فعالیتهای پژوهشی ( مخاطب: استاد، کارشناس )

نحوه بارگذاری واحدهای درسی - كميت تدريس ( مخاطب: استاد، کارشناس )

نحوه ثبت لاگ بوک و گزارش گیری از لاگ بوک‌های ثبت شده ( مخاطب: استاد، کارشناس ، دانشجو )

نحوه ثبت  روتیشن (برنامه های چرخشی) فراگیران -بخش 1 ( مخاطب: استاد، کارشناس ، دانشجو )

نحوه ثبت  روتیشن (برنامه های چرخشی) فراگیران -بخش 2 ( مخاطب: استاد، کارشناس ، دانشجو )

نحوه ثبت کشیک فراگیران و اساتید ( مخاطب: استاد، کارشناس ، دانشجو )

راهنمای بررسی فعالیت اساتید در سامانه طبیب توسط مدیر گروه PDF ( مخاطب: استاد، کارشناس )