Main Content

اطلاعیه

آخرین اطلاعیه ها

آرشیو اطلاعیه
دکتر منصور رنجبر

“ ”

دکتر منصور رنجبر

مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر

اطلاعات بیشتر

آیین نامه و فرم های مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر

معرفی کارکنان مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر

مهدی میرزایی طوسی

کارشناس مسئول
تلفن تماس : 01133044301

فاطمه میرنژاد

کارشناس
تلفن تماس : 01133044302

عاطفه رهنمون

کارشناس دانشجویان شاهد و ایثارگر
تلفن تماس : 01133044302

نسیبه خورنق

نسیبه خورنق

آمار مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر

اعضای هیات علمی فعال

بیش از

۱۲۲
آزمون های الکترونیکی برگزار شده

بیش از

۱۰۹
دانشجویان فعال

بیش از

۳۸۲۲

سامانه های مرتبط با مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر

معاونت الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تقویم آموزشی

نیمسال اول

مدت آموزش:۱۷ هفته
آغاز و پایان آموزش: شنبه مورخ۲۳ / ۶ / ۹۸ لغایت پنج شنبه مورخ۱۹ / ۱۰ / ۹۸
حذف و اضافه:دو هفته پس از شروع نیمسال
حذف اضطراری :تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات:دو هفته ازشنبه مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۹۸
تعطیلات بین دو نیمسال:۸ روز از ۹۸/۱۱/۴

نیمسال دوم

مدت آموزش:۱۷ هفته
آغاز و پایان آموزش: شنبه مورخ۱۲ / ۱۱/ ۹۸ لغایت پنج شنبه مورخ۲۲ / ۳ / ۹۹
حذف و اضافه:دو هفته پس از شروع نیمسال
حذف اضطراری :تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات:دو هفته ازشنبه مورخ ۲۴ / ۳ / ۹۹
تعطیلات بین دو نیمسال:۲۲ روز از ۹۹/۶/۴

دوره تابستانی

مدت آموزش:۶ هفته
آغاز و پایان آموزش: شنبه مورخ۲۸ / ۴/ ۹۹ لغایت پنج شنبه مورخ۶ / ۶ / ۹۹
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات:یک هفته پس از یکشنبه مورخ ۹ / ۶ / ۹۹
تعطیلات بین دو نیمسال: از ۹۹/۶/۱۶ تا شروع سال تحصیلی جدید

تماس با ما


تلفن : 01133044234
فکس : 01133221626

ایمیل : elcmazums@gmail.com

آدرس : مازندران، ساري، بلوار دانشگاه، ابتداي بزرگراه بسيج، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران
کد پستی : 4815733971