Main Content

اطلاعیه

آخرین اطلاعیه ها

آرشیو اطلاعیه
دکتر منصور رنجبر

“ ”

دکتر منصور رنجبر

مدیر تحصیلات تکمیلی و دستیاری

اطلاعات بیشتر

آیین نامه ها، فرم های ثبت نام و آزمون ها مدیریت تحصیلات تکمیلی

معرفی کارکنان مدیریت تحصیلات تکمیلی و دستیاری

محمدعلی اسدی کفشگری

کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی و دستیاری
تلفن تماس : 01133044291

محمدوفایی نژاد

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
تلفن تماس : 01133044292

غلامرضا ناظمی شادباش

کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن تماس : 01133044291

علی گل افشانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن تماس : 01133044292

فهیمه روستایی

کارشناس دستیاری
تلفن تماس : 01133044311

فاطمه محمدنژاد

کارشناس دستیاری
تلفن تماس : 01133044311

آمار مدیریت تحصیلات تکمیلی و دستیاری

اعضای هیات علمی فعال

بیش از

۱۲۲
آزمون های الکترونیکی برگزار شده

بیش از

۱۰۹
دانشجویان فعال

بیش از

۳۸۲۲

سامانه های مرتبط مدیریت تحصیلات تکمیلی و دستیاری

معاونت الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تقویم آموزشی

نیمسال اول

مدت آموزش:۱۷ هفته
آغاز و پایان آموزش: شنبه مورخ۲۳ / ۶ / ۹۸ لغایت پنج شنبه مورخ۱۹ / ۱۰ / ۹۸
حذف و اضافه:دو هفته پس از شروع نیمسال
حذف اضطراری :تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات:دو هفته ازشنبه مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۹۸
تعطیلات بین دو نیمسال:۸ روز از ۹۸/۱۱/۴

نیمسال دوم

مدت آموزش:۱۷ هفته
آغاز و پایان آموزش: شنبه مورخ۱۲ / ۱۱/ ۹۸ لغایت پنج شنبه مورخ۲۲ / ۳ / ۹۹
حذف و اضافه:دو هفته پس از شروع نیمسال
حذف اضطراری :تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات:دو هفته ازشنبه مورخ ۲۴ / ۳ / ۹۹
تعطیلات بین دو نیمسال:۲۲ روز از ۹۹/۶/۴

دوره تابستانی

مدت آموزش:۶ هفته
آغاز و پایان آموزش: شنبه مورخ۲۸ / ۴/ ۹۹ لغایت پنج شنبه مورخ۶ / ۶ / ۹۹
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات:یک هفته پس از یکشنبه مورخ ۹ / ۶ / ۹۹
تعطیلات بین دو نیمسال: از ۹۹/۶/۱۶ تا شروع سال تحصیلی جدید

تماس با ما


تلفن : 01133044234
فکس : 01133221626

ایمیل : elcmazums@gmail.com

آدرس : مازندران، ساري، بلوار دانشگاه، ابتداي بزرگراه بسيج، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران
کد پستی : 4815733971