Main Content

اطلاعیه

آخرین اطلاعیه ها

آرشیو اطلاعیه
دکتر مهدی پور اصغر

“ ”

دکتر مهدی پور اصغر

مدیر آموزشی دانشگاه

اطلاعات بیشتر

آیین نامه ها و بخش نامه های مدیریت امور آموزش

درباره مدیریت امور آموزشی

پیگیری امور و پاسخگویی سوالات تنها از طریق سامانه تیکیت امکان پذیر است

دکتر مهدی پوراصغر

قائم مقام معاون آموزشی - مدیر امور آموزشی

کبری نمدی

معاون مدیر آموزشی

برنامه آموزشی مصوب دروس

برنامه آموزشی مصوب دروس

رشته های موجود

رشته های موجود

معرفی کارکنان اداره خدمات آموزشی

پیگیری امور و پاسخگویی سوالات تنها از طریق سامانه تیکیت امکان پذیر است

حسن اسدی

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام و امتحانات
تلفن تماس : 01133044312
جهت ارتباط با حسن اسدی روی لینک پایین کلیک کنید

علی یاسری فر

کارشناس مسئول پذیرش و ثبت نام و امتحانات
کلیه مکاتبات مربوط به دانشکده پزشکی ساری رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه و دانشگاه آزاد
تلفن تماس : 01133044386

میترا دوانلو

کارشناس خدمات آموزشی
کلیه مکاتبات مربوط به دانشکده بهداشت
تلفن تماس : 011330444310


سیده زینب رحیمی

کارشناس خدمات آموزشی
کلیه مکاتبات مربوط به دانشکده پرستاری ساری پرستاری آمل و پرستاری بهشهر
تلفن تماس : 01133044234


آمنه قاسم پور

کارشناس خدمات آموزشی
کلیه مکاتبات مربوط به دانشکده پیراپزشکی ساری و پیراپزشکی آمل و دانشکده دندانپزشکی
تلفن تماس : 01133044311

آمار اداره خدمات آموزشی

دانشجویان فعال

بیش از

۳۸۲۲
اعضای هیات علمی فعال

بیش از

۱۲۲
تعداد دانشکده ها

بیش از

۱۱

معرفی کارکنان اداره دانش آموختگان

پیگیری امور و پاسخگویی سوالات تنها از طریق سامانه تیکیت امکان پذیر است

کاظم عابدینی

رئیس اداره فارغ التحصیلان و صدور دانشنامه
۰۱۱-۳۳۰۴۴۲۹۰

منصوره وطن دوست

کارشناس اداره فارغ التحصیلان و صدور دانشنامه
۰۱۱-۳۳۰۴۴۲۸۹

فاطمه خازنه

کارشناس اداره فارغ التحصیلان و صدور دانشنامه
۰۱۱-۳۳۰۴۴۲۸۹

آمار اداره دانش آموختگان

تعداد گواهی های صادر شده

بیش از

۲۵۸۹
تعداد دانشنامه های صادر شده

بیش از

۱۳۵۴
تعداد دانشکده ها

بیش از

۱۱

معرفی کارکنان واحد آمار و فناوری اطلاعات

پیگیری امور و پاسخگویی سوالات تنها از طریق سامانه تیکیت امکان پذیر است

سوگند رحیم نژاد

مسئول نرم افزارهای سما ۳۳۰۴۴۳۰۷-۰۱۱

زینب اسدی

کارشناس واحد خدمات ماشینی و مسئول پرتال فارغ التحصیلان ۳۳۰۴۴۳۰۷-۰۱۱

آمار واحد آمار و فناوری اطلاعات

اعضای هیات علمی فعال

بیش از

۱۲۲
آزمون های الکترونیکی برگزار شده

بیش از

۱۰۹
دانشجویان فعال

بیش از

۳۸۲۲

فرآیند های خدمات آموزشی دانشجویان

سامانه های مرتبط مدیریت امور آموزشی

معاونت الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تقویم آموزشی

نیمسال اول

مدت آموزش:۱۷ هفته
آغاز و پایان آموزش: شنبه مورخ۲۳ / ۶ / ۹۸ لغایت پنج شنبه مورخ۱۹ / ۱۰ / ۹۸
حذف و اضافه:دو هفته پس از شروع نیمسال
حذف اضطراری :تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات:دو هفته ازشنبه مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۹۸
تعطیلات بین دو نیمسال:۸ روز از ۹۸/۱۱/۴

نیمسال دوم

مدت آموزش:۱۷ هفته
آغاز و پایان آموزش: شنبه مورخ۱۲ / ۱۱/ ۹۸ لغایت پنج شنبه مورخ۲۲ / ۳ / ۹۹
حذف و اضافه:دو هفته پس از شروع نیمسال
حذف اضطراری :تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات:دو هفته ازشنبه مورخ ۲۴ / ۳ / ۹۹
تعطیلات بین دو نیمسال:۲۲ روز از ۹۹/۶/۴

دوره تابستانی

مدت آموزش:۶ هفته
آغاز و پایان آموزش: شنبه مورخ۲۸ / ۴/ ۹۹ لغایت پنج شنبه مورخ۶ / ۶ / ۹۹
مدت و تاریخ برگزاری امتحانات:یک هفته پس از یکشنبه مورخ ۹ / ۶ / ۹۹
تعطیلات بین دو نیمسال: از ۹۹/۶/۱۶ تا شروع سال تحصیلی جدید

تماس با ما


دفتر معاونت آموزشی : 33044051 - 33044052 - 011
اداره خدمات آموزشی : 33044011 - 33044312 - 011
اداره دانش آموختگان : 33044290 - 33044289 - 011
واحد خدمات ماشینی : 33044307 - 011

فکس : 33361626 - 011
ایمیل : elcmazums@gmail.com

آدرس : مازندران، ساري، بلوار دانشگاه، ابتداي بزرگراه بسيج، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران
کد پستی : 4815733971