Skip to content

شیوه نامه جهت تکمیل شرایط استادی

شیوه نامه جهت تکمیل شرایط استادی

طبق نامه شماره ۱۴۱۳/۵۰۰ به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ معاون محترم آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی وتخصصی جناب آقای دکترباقر لاریجانی که به معاون آموزشی دانشگاه ارسال شد جهت استحضار اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه قرار مي گيرد.

پیرو بخشنامه شماره ۱۷۷/۵۰۰ مورخ ۹۳/۲/۳۱، مصوبه یکصد و شصت ونهمین جلسه هیات ممیزه مرکزی مورخ ۹۴/۱۰/۲۳ جهت اجراء ابلاغ می گردد.

یکی ازموارد ذیل جهت احراز مرتبه استادی اعضای هیات علمی آموزشی علاوه بر بند ۸ (شرایط ارتقاء) صفحه ۲۷ آیين نامه مهرماه ۱۳۹۱ الزامي است :

۱ - یک مقاله ( نفر اول یا نویسنده مسئول ) در مجلات نمایه نوع یک با ۲ < IF

۲ - یکی ازمقالات بند شرطی حداقل ۲۰ ارجاع در نمایه نامه Scopus داشته باشد .

۳ - H-index فرد متقاضی حداقل ۶ امتیاز در نمایه نامه Scopus باشد .

۴ - سه مقاله بند شرطی که متقاضی نویسنده اول و یا مسئول آن است در مجلات دارای حداقل ۵/۱ چاپ شده باشد .