Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

شیوه نامه جهت تکمیل شرایط استادی

شیوه نامه جهت تکمیل شرایط استادی

طبق نامه شماره ۱۴۱۳/۵۰۰ به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ معاون محترم آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی وتخصصی جناب آقای دکترباقر لاریجانی که به معاون آموزشی دانشگاه ارسال شد جهت استحضار اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه قرار مي گيرد.

پیرو بخشنامه شماره ۱۷۷/۵۰۰ مورخ ۹۳/۲/۳۱، مصوبه یکصد و شصت ونهمین جلسه هیات ممیزه مرکزی مورخ ۹۴/۱۰/۲۳ جهت اجراء ابلاغ می گردد.

یکی ازموارد ذیل جهت احراز مرتبه استادی اعضای هیات علمی آموزشی علاوه بر بند ۸ (شرایط ارتقاء) صفحه ۲۷ آیين نامه مهرماه ۱۳۹۱ الزامي است :

۱ - یک مقاله ( نفر اول یا نویسنده مسئول ) در مجلات نمایه نوع یک با ۲ < IF

۲ - یکی ازمقالات بند شرطی حداقل ۲۰ ارجاع در نمایه نامه Scopus داشته باشد .

۳ - H-index فرد متقاضی حداقل ۶ امتیاز در نمایه نامه Scopus باشد .

۴ - سه مقاله بند شرطی که متقاضی نویسنده اول و یا مسئول آن است در مجلات دارای حداقل ۵/۱ چاپ شده باشد .