Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

جلسه گزارش صبحگاهی (مورنینگ ریپورت) مجازی گروه آموزشی اطفال

جلسه گزارش صبحگاهی (مورنینگ ریپورت) مجازی گروه آموزشی اطفال به مدیریت آقای دکتر محمد صادق رضایی در تاریخ 27 فروردین 1399 در مرکز تحقیقات عفونی اطفال بیمارستان بوعلی سینا ساری برگزار شد. در این جلسه مجازی کلیه اساتید گروه اطفال، دستیاران و کارورزان گروه اطفال شرکت داشتند.