Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

گزارش دیدار معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی و دستیاری دانشگاه در اولین روز سال 99 با دستیاران

گزارش دیدار معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی و دستیاری دانشگاه در اولین روز سال 99 با دستیاران و کارورزان