Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

برنامه مجازی سمپوزیوم کانسر پستان

برنامه مجازی سمپوزیوم کانسر پستان سه شنبه 1399/3/27
دارای امتیازآموزش مداوم برای رشته های

بسمه تعالی

 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

گرو آموزشی جراحی عمومی

 

اطلاعیه
برنامه مجازی سمپوزیوم کانسر پستان                      سه شنبه    27/03/ 1399

دارای امتیازآموزش مداوم برای رشته های

گروه مادر

گروه هدف

مقطع رشتــه

نـــام رشتــه

رتبــه

امتیاز کمیته

هزینه روزانه

هزینه مجموع

پزشک عمومی

پزشكان عمومي

دکترای حرفه ای

پزشکان عمومی*

دوم

1.75

120000

120000

دکترای حرفه ای

پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده*

دوم

1.75

120000

120000

جراحي عمومي- جراحي

جراحي عمومي

تخصص

جراحی عمومی*

اول

2.5

170000

170000

زنان و زايمان

تخصص

زنان وزایمان*

دوم

1.75

170000

170000

راديولوژي

راديولوژي

تخصص

رادیولوژی*

چهارم

0.75

170000

170000

گروه هاي داخلي

خون و سرطان بالغين

فوق تخصص

خون و سرطان بالغین*

اول

2.5

170000

170000

مامايي

مامايي

کارشناسی

مامایی*

سوم

1.25

120000

120000

کارشناسی ارشد

مامایی*

سوم

1.25

120000

120000

محل برگزاري :آدرس اینترنتی   https://connect.mazums.ac.ir/breastcancer

Adobe Connectبرگزاری وبینار از طریق نرم افزار

 که راهنمای نصب آن درصفحه اصل سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مازندران قابل رویت است 

 

علاقمندان با مراجعه به سايت www.mazandaran.ircme.ir

به شناسه برنامه ها 154867 تا تکمیل ظرفیت سایت نسبت به ثبت نام  خود اقدام نمایند

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید :

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید : *- لازم و ضروری است شرکت کنندگان در این برنامه که متقاضی اخذ امتیاز آموزش مداوم می باشند، نسبت به ثبت نام الکترونیکی در این برنامه از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم و پرداخت وجه ثبت نام اقدام نمایند. ( ثبت نام از سایر طرق ملاک عمل نمی باشد ) **-شرکت کنندگان جهت دیدن برنامه زنده سخنرانی نرم افزار Adobe Connect رادرکامپیوتر یا گوشی خود دانلود ونصب نمایند که راهنمای نصب آن درمنوی اصلی صفحه سامانه آموزش مداوم قابل دریافت است سپس جهت مشاهده به آدرس اینترنتی ****https://connect.mazums.ac.ir/breastcancer. ----تخصیص امتیاز مشروط به شرکت و موفقیت در آزمون پایانی برنامه تا حداکثر 48 ساعت پس از خاتمه برنامه می باشد. شرکت در آزمون صرفا از طریق اپلیکیشن موبایل آموزش مداوم امکان پذیر است. لذا لازم و ضروری است که قبل از ثبت نام، این اپلیکیشن را از بازار دانلود و نصب نمایید ( فقط بر روی گوشی های آندروید) می توانیدراهنمای شرکت در آزمون پایانی رادر بخش مشاهده جزییات کامل برنامه،ملاحظه نمایید.

دکتر لیلاشجاعی

مدیر  آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه        

بسمه تعالی

 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

گرو آموزشی جراحی عمومی

 

اطلاعیه
برنامه مجازی سمپوزیوم کانسر پستان                      سه شنبه    27/03/ 1399

دارای امتیازآموزش مداوم برای رشته های

گروه مادر

گروه هدف

مقطع رشتــه

نـــام رشتــه

رتبــه

امتیاز کمیته

هزینه روزانه

هزینه مجموع

پزشک عمومی

پزشكان عمومي

دکترای حرفه ای

پزشکان عمومی*

دوم

1.75

120000

120000

دکترای حرفه ای

پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده*

دوم

1.75

120000

120000

جراحي عمومي- جراحي

جراحي عمومي

تخصص

جراحی عمومی*

اول

2.5

170000

170000

زنان و زايمان

تخصص

زنان وزایمان*

دوم

1.75

170000

170000

راديولوژي

راديولوژي

تخصص

رادیولوژی*

چهارم

0.75

170000

170000

گروه هاي داخلي

خون و سرطان بالغين

فوق تخصص

خون و سرطان بالغین*

اول

2.5

170000

170000

مامايي

مامايي

کارشناسی

مامایی*

سوم

1.25

120000

120000

کارشناسی ارشد

مامایی*

سوم

1.25

120000

120000

محل برگزاري :آدرس اینترنتی   https://connect.mazums.ac.ir/breastcancer

Adobe Connectبرگزاری وبینار از طریق نرم افزار

 که راهنمای نصب آن درصفحه اصل سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مازندران قابل رویت است 

 

علاقمندان با مراجعه به سايت www.mazandaran.ircme.ir

به شناسه برنامه ها 154867 تا تکمیل ظرفیت سایت نسبت به ثبت نام  خود اقدام نمایند

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید :

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید : *- لازم و ضروری است شرکت کنندگان در این برنامه که متقاضی اخذ امتیاز آموزش مداوم می باشند، نسبت به ثبت نام الکترونیکی در این برنامه از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم و پرداخت وجه ثبت نام اقدام نمایند. ( ثبت نام از سایر طرق ملاک عمل نمی باشد ) **-شرکت کنندگان جهت دیدن برنامه زنده سخنرانی نرم افزار Adobe Connect رادرکامپیوتر یا گوشی خود دانلود ونصب نمایند که راهنمای نصب آن درمنوی اصلی صفحه سامانه آموزش مداوم قابل دریافت است سپس جهت مشاهده به آدرس اینترنتی ****https://connect.mazums.ac.ir/breastcancer. ----تخصیص امتیاز مشروط به شرکت و موفقیت در آزمون پایانی برنامه تا حداکثر 48 ساعت پس از خاتمه برنامه می باشد. شرکت در آزمون صرفا از طریق اپلیکیشن موبایل آموزش مداوم امکان پذیر است. لذا لازم و ضروری است که قبل از ثبت نام، این اپلیکیشن را از بازار دانلود و نصب نمایید ( فقط بر روی گوشی های آندروید) می توانیدراهنمای شرکت در آزمون پایانی رادر بخش مشاهده جزییات کامل برنامه،ملاحظه نمایید.

دکتر لیلاشجاعی

مدیر  آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه