Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

برگزاری کلاس های درسی بصورت مجازی(ویژه اساتید)

مرحله اول: ثبت درخواست در سامانه سیام و ارسال نامه به آموزش دانشگاه
مرحله دوم: مدیریت کلاس در سامانه نوید توسط اساتید

با توجه به در خواست های مکرر اعضای محترم هیات علمی به منظور برگزاری دوره های مجازی جهت سهولت و تسریع در کار، اساتید میتواند فایل های آموزشی و تکالیف خود را در سامانه نوید(سامانه برگزاری کلاس های مجازی ) بارگذاری نمایند و با دانشجویان از این طریق در ارتباط باشند .
* آدرس سامانه http://mazumsnavid.vums.ac.ir
* نام کاربری جهت ورود به سامانه نوید : @email.com کدکاربری سما و رمز عبور
123456 می باشد 1461002@email.com
موراد الزامی :
* بارگذاری تکالیف الزامی می باشد
*حتما درخواست برگزاری کلاس مجازی را از طریق سامانه سیام و آموزش دانشکده
ارسال نمایید